top of page

Arbetsrätt och lagstiftning

- För dig som chef inom vård och omsorg

Lagar och arbetsrätt upplevs ofta som stora, svåra och samtidigt viktiga områden och det är få som har full kunskap om vad som gäller i svåra situationer man kan stöta på.  Ingen kan kunna allt men det är viktigt att du som chef inom vård- och omsorg med ansvar för personal och verksamhet har en övergripande förståelse för relevanta lagar och hur du kan gå tillväga för att lyckas tolka dem på rätt sätt.

Kursen erbjuder en rättslig kunskapsöversikt över vad relevanta lagar inom vård och omsorg syftar till och lyfter samtidigt verksamhetsnära exempel för att ge dig som deltagare handfasta, tydliga och illustrerande fall för bättre förståelse.

 

Välkommen att utveckla din kompetens och bli mer säker i hur du orienterar dig i den rättsliga djungeln genom denna kurs!Innehållspunkter

 

Lagstiftning beträffande vårdtagare

 • Våra brukares rättigheter – Ett översiktsperspektiv  (LSS/SOL)

 • Hälsosjukvårdslagen som ramlag (HSL)

 • Socialtjänstlagens föreskrifter 

 • Patient säkerhetslagen (PSL)

 • Offentlighets- och sekretesslagen

 

Lagstiftning beträffande personal

 • Arbetsgivarens skyldigheter – Ett översiktsperspektiv  

 • Lagen om anställningsskydd (LAS)

 • Arbetsmiljölagen och arbetstidslagen

 • Anställningsvillkor vid anställning och uppsägning

 • Hur fungerar kollektivavtal och facklig samverkan?

 • Lex Sarah

 

Längd

2 dagar.
Kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

För dig som chef eller ledare inom vård och omsorg.
 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Arbetsrätt och lagstiftning inom vård och omsorg - HT24
  Arbetsrätt och lagstiftning inom vård och omsorg - HT24
  tors 24 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  24 okt. 2024 09:00 – 25 okt. 2024 15:00
  24 okt. 2024 09:00 – 25 okt. 2024 15:00
  Den här kursen tar dig igenom juridikens snåriga djungel med levande och tydliga exempel förenat med praktiskt ledarskap. Få ett helhetsperspektiv på lagar och riktlinjer, en värdefull kompetens att ha i bagaget. Välkommen!

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

bottom of page