top of page

Arbetsmiljö och arbetsglädje

Arbetsglädje på jobbet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en trivsam, hälsosam och framgångsrik verksamhet.  Att som chef skapa förutsättningar för att personal känner en positiv stimulans och arbetsglädje är en konst och bör vara en del i det aktiva arbetsmiljöarbetet.

Det är många faktorer som påverkar arbetsglädjen och genom att studera dem och lära sig att främja de positiva delarna och dämpa riskfaktorerna kan du som chef i hög grad påverka situationen både för dig och dina anställda. Både trivsel och omsorgskvalitet har en stark koppling till vilken arbetskultur och arbetsmiljö som råder, så vinsterna i ett proaktivt arbete är många.

Kursen syftar till att ge dig som chef ett holistiskt perspektiv på arbetsglädje som en viktigt del av arbetsmiljön och på ett inspirerande sätt förmedla handfasta verktyg för hur du kan påverka.

Innehåll

 • Perspektiv på arbetsmiljö

 • Faktorer som främjar arbetsglädje

 • Att skapa en positiv organisationskultur

 • Vikten av tydlig kommunikation

 • Att stimulera personlig utveckling

 • Feedback och uppskattning

 • Konstruktiv kritik

 • Konflikthantering och ledarskap

 • Vad säger lagen?

 • Goda exempel

Längd

Standard är en heldag mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

För dig som chef eller ledare inom vård och omsorg
 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Arbetsmiljö och arbetsglädje
  Arbetsmiljö och arbetsglädje
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page