top of page

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Kommunikation är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett värdigt liv. Alla har behov av att kunna uttrycka sig, få bekräftelse, känna gemenskap, kunna ställa frågor, göra val, visa sina känslor eller bara så enkla saker som att kunna säga ja och nej.

 

För många av oss är detta självklarheter och något vi tar för givet, men för individer med funktionsnedsättning och andra livsvillkor är det annorlunda. Som tur är finns det många olika vägar för att uppnå en god kommunikation. Det gäller bara att man vet hur man ska göra och har koll på vilka möjligheter för anpassning som finns, dels för att själv kunna nå fram på bästa sätt men också för att kunna lyssna in.

 

Välkommen till kursen Alternativ och kompletterande kommunikation, (AKK), som ger dig den kunskap och exempel på strategier som behövs för att kunna lyckas!

 

Innehåll

 • Vad är kommunikation?

 • Vad är AKK?

 • Vilka faktorer påverkar våra förutsättningar?

 • Utmaningar & möjligheter för individer med funktionsnedsättning

 • Kartläggning av färdigheter

 • Kommunikation med ord (tal, skrift)

 • Kommunikation med andra symboler (tecken, bliss, pictogram, bilder)

 • Kommunikation utan symboler (foton, föremål, kroppskommunikation)

 • Exempel på alternativa strategier

 • Tekniska och praktiska hjälpmedel (från knappar till appar)

 • Att stimulera och motivera till kommunikation

 • Det hänger på dig som möter brukaren


 

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom LSS-verksamhet eller andra som stöter på individer med kommunikationssvårigheter
 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

Inga kommande evenemang för tillfället

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page