top of page
Vårt arbete och vision
Vi på Edvida verkar för att stimulera ett livslångt lärande för yrkesverksamma inom vård- och omsorg som skapar meningsfullhet och livskvalitet för både brukare, anställda och samhälle i stort.

Det gör vi genom utbildning & kunskapsspridning inom aktuella områden med ledorden

Pedagogisk kvalitet  |  Prisvärdhet |  Flexibilitet  |  Praktisk förankring 
Välkommen!
Aktuella utbildningar
 • Konsten att sätta gränser
  Konsten att sätta gränser
  ons 28 aug.
  Webbaserad kurs via Zoom
  28 aug. 2024 13:00 – 15:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  28 aug. 2024 13:00 – 15:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Lär dig konsten att effektivt sätta och upprätthålla gränser inom vård och omsorg samtidigt upprätthålla hälsosamma relationer gentemot brukare, anhöriga och kollegor.
 • Sårbehandling inom äldreomsorg
  Sårbehandling inom äldreomsorg
  tors 12 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  12 sep. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  12 sep. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en kurs i sårbehandling där vi fördjupar oss i och får professionell vägledning i hur vi behandlar och tar oss an vanligt förekommande sår inom äldreomsorgen.
 • Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet | HT24
  Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet | HT24
  tis 01 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  01 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  01 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en halvdagskurs med fokus på hur vi säkerställer en korrekt och meningsfull social dokumentation inom LSS-verksamhet. Här benar vi ut alla frågor kring hur, vad och vem!
Synkronisera
Pedagogisk kvalitet som ledstjärna 
Pedagogiskt grundutbildade konsulter
Pedagogiskt stödmaterial för efterarbete

Edvida har en hög aktning för betydelsen av ett pedagogisk upplägg och förhållningssätt för att lyckas bedriva undervisning på ett stimulerande och lärorikt sätt. Det är en viktigt komponent att ha som utbildare utöver spetskompetens inom specifika ämnesområden.
 

Därför tillgodoser Edvida samtliga utbildare en pedagogisk grundutbildning skapad av legitimerad lärare för att skapa så bra förutsättningar som möjligt baserat på evidens och beprövad erfarenhet.

För att undvika att kunskapen efter en kurs rinner ut i sanden vill vi på bästa sätt ge förutsättningar för långsiktighet . Det görs genom att tillgodose pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kursinnehåll, något man får med sig efter genomförande och som ingår på alla våra kurser.  

Materialet innehåller reflektionsmallar, samtalsövningar och uppgifter att bearbeta individuellt eller tillsammans i grupp och syftar till att hålla liv i den nya kunskapen och skapa verklig skillnad.

Arbetar på bärbar dator
Prenumerera på våra nyhetsbrev 
Håll dig uppdaterad kring kommande evenemang
och aktuella kurser

Tack för ditt meddelande!

 • Black LinkedIn Icon
Utbildning för alla
Mervärden hos Edvida
Flexibla utbildningsformer

Vårt kursutbud riktar sig både till yrkesverksam personal och chefer.

I vårt arbete har vi en nära kontakt med branschen för att hålla oss uppdaterade och utforma komeptenshöjande insatser utifrån de behov  som finns i er verklighet.

 

Ta del av vårt kursutbud och välkommen att ta kontakt om ni saknar något.

I vårt arbete drivs vi av att skapa värden i flera steg och arbeta nytänkande för att kunna bidra med mer än bara utbildning.

Det gör vi genom olika typer av samarbeten med universitet, ideella organisationer, föreningar eller företag som verkar för gemensamma syften.


Utgångspunkten är att verka hälsofrämjande för människor i behov och tillsammans skapa en bättre vård och omsorg.

 

Det finns goda möjligheter att skräddarsy både innehåll och upplägg efter era unika behov och önskemål.

Vi anordnar utbildningsinsatser på plats i våra lokaler, direkt ute hos kund och såklart har vi även väl utvecklade distansalternativ.

Utöver reguljär utbildning erbjuder vi även det evidensbaserade pedagogiska upplägget blended learning/flerformsundervisning.

 

traditionell Library
Forum för vetenskapliga
artiklar
Samverkan med universitet
och högskola

Ta del av aktuell kunskap, insikter, rön och forskning från landets universitet och högskolor genom tips om kostnadsfria föredrag samt gästföreläsningar hos Edvida. 

Universitet och högskola

Upptäck vetenskapens värld snabbt, smidigt och enkelt genom sammanfattningar av vetenskapliga artiklar presenterade på ett intressant och lättillgängligt sätt

Vetenskap.jpg
Affärsmöte

Bli samarbetspartner 

Som samarbetspartner med Edvida erhåller man flera fördelar gentemot vanliga kunder. Dels garanterar vi             
förmånliga och standardiserade priser på hela vårt kursutbud och dessutom prioriterar vi er för extra effektiva processer vid planering och bokning av kurser.

Varmt välkomna att ta kontakt så berättar vi mer!
 
Sagt om våra utbildare

Har varit en bra källa till inspiration och eftertanke kring vad som verkligen betyder något.

"

"

"

Kursen har vidareutvecklat vår kommunikation och vårt förhållningssätt ytterligare ett steg! 

"

"

Bra pedagogiskt format som kombinerar föreläsning med interaktiva övningar och gruppdiskussioner.

"

bottom of page