top of page

Lanseras hösten 2024

Edvidas digitala utbildningsbibliotek

Webbutbildningar för dig inom vård och omsorg.

I takt med att vård- och omsorgssektorn växer och utvecklas ställs allt högre krav på personalens kunskap och kompetens.

Det blir dessutom allt mer avgörande att ha tillgång till lösningar som är så tillgängliga och flexibla som möjligt.

Edvidas Utbildningsbibliotek möter dessa krav genom att erbjuda en omfattande samling webbutbildningar.

image.png

Modern fortbildning, i egen takt genom dator eller mobil enhet

Unik och effektiv lösning! 

Ta del av av ett stort och ständigt växande urval av webbutbildningar.

     Obegränsad användning för samtlig personal i er verksamhet 

     Fri tillgång till samtliga kurser i hela biblioteket 


     Ett ständigt växande utbud baserat på branschens efterfråga. 
 

Optimerat för engagemang och inlärning

Upptäck en interaktiv utbildningsupplevelse där varje steg och kapitel är designat för att engagera, utmana och säkerställa att deltagaren inte bara går igenom kurserna utan även behärskar innehållets nyckelpoänger. 

Vår lättantändliga plattform har fokus på ett aktiv deltagande och som stimulerar till bestående och hållbar kunskap.

Kurserna varvas av inspelade föreläsningar, engagerande texter, bildspel samt sektioner för övningar och kontrollerande quiz.

Ingen onödig administration

Tack vara moderna och automatiserade processer integrerade i lärrplattform krävs ingen administrativ handpåläggning från ert håll.

Allt som som behövs är är att dela tillgodse tilltänkta deltagare en länk via intranät eller mejl, därefter kan varje enskild deltagare registrera sig själv.
 

Förmåner och samarbete

Samtliga prenumeranter av Edvidas digitala utbildningsbibliotek får automatiskt tillgång till andra förmåner exklusivt för Edvidas långsiktiga samarbetspartner. Det inkluderar rabatterade priser för Edvidas övriga utbud samt en ökad flexibilitet. 

Gynnsamt för verksamheter som över tid vill komplettera med mer mer djupgående utbildningsinsatser eller handledning. 

Högkvalitat och obegränsad fortbildning för hela verksamheten!
En fast och låg månadskostnad ger alla medarbetare tillgång till lärplattformen
Se nedan för befintligt kursutbud
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
  • YouTube
Edvidas utbildningsbiblitoek för webbutbildning finns i två inriktningar 
 
image.png
Kurser för inriktning äldreomsorg 
Kurser för inriktning LSS
image.png
image.png

Hälsofrämjande förhållningssätt

- Perspektiv på hälsa 

- Salutogent förhållningsätt

- Att främja relation och tillit

- Samtalsmetodik

- Motivation och levnadsvanor

Ca 2-3 h genomförande

image.png
image.png

Hälsofrämjande förhållningssätt

- Perspektiv på hälsa 

- Salutogent förhållningsätt

- Att främja relation och tillit

- Samtalsmetodik

- Motivation och levnadsvanor

Ca 2-3 h genomförande

Videoinspelad föreläsning varvas med engagerande text, bildspel och quiz.

Kursintyg utfärdas vid godkänt genomförande 

image.png
image.png

Kognitiva sjukdomar

- Introduktion till kognitiva sjukdomar
- Tecken och symptom
- Olika typer av demenssjukdomar
- Livsstil och förebyggande åtgärder
- Stöd och vård


Ca 2-3 h genomförande

image.png
image.png

NPF-diagnoser

- Introduktion till NPF
- Kännetecken och symtom
- Sociala utmaningar och kommunikationsstrategier
- Pedagogiskt förhållningssätt
- Miljöanpassning 


Ca 2-3 h genomförande
 

Videoinspelad föreläsning varvas med engagerande text, bildspel och quiz.

Kursintyg utfärdas vid godkänt genomförande 

image.png
image.png

Psykisk ohälsa och äldre

- Åldersrelaterad ohälsa

- Vanliga psykiska sjukdomar

- Förebyggande strategier

- Anpassade samtal

- Äldres livskvalitet

Ca 2-3 h genomförande

image.png
image.png

Intellektuell funktionsnedsättning

- Diagnosöversikt

- Olika nivåer av IF

- Individanpassat stöd 

- Alternativ pedagogik

- Miljöns påverkan

Ca 2-3 h genomförande

Videoinspelad föreläsning varvas med engagerande text, bildspel och quiz.

Kursintyg utfärdas vid godkänt genomförande 

Videoinspelad föreläsning varvas med engagerande text, bildspel och quiz.

Kursintyg utfärdas vid godkänt genomförande 

image.png
image.png

Rehabiliterande förhållningsätt

- Individcentrerad vård

- Funktionsförmåga och anpassning

- Livsstilsanpassningar

- Punkt

- Punkt

Ca 2-3 h genomförande

image.png
image.png

Psykiatriska diagnoser  

- Vanliga psykiatriska diagnoser

- Professionellt bemötande

- Empatisk kommunikation

- Möten som främjar återhämtning

- Punkt

Ca 2-3 h genomförande

image.png
image.png

Palliativ vård

- Vård i livets slutskede

- Smärt- och ångestlindring

- Existentiell kris

- Empatiskt förhållningssätt

- Stöd till närstående

Ca 2-3 h genomförande

image.png
image.png

Lågaffektivt bemötande

- Svåra och utmanande beteenden

- Affekt och affektsmitta

- Bemötande

- Stress och orohantering

- Samtalsmetodik 


Ca 2-3 h genomförande

image.png
image.png

Kraftgivande samtal

- Reflekterande och aktivt lyssnande
- Positiv förstärkning
- Att hantera motgångar
- Självbild och självkänsla
- Mål och framsteg


Ca 2-3 h genomförande

image.png
image.png

Motiverande samtal

- Motivation och beteendeförändring

- MI-andra och MI's principer

- Kommunikationsfärdigheter

- Strategiska samtal

- Långsiktighet och hållbarhet

Ca 2-3 h genomförande

Videoinspelad föreläsning varvas med engagerande text, bildspel och quiz.

Kursintyg utfärdas vid godkänt genomförande 

Videoinspelad föreläsning varvas med engagerande text, bildspel och quiz.

Kursintyg utfärdas vid godkänt genomförande 

Videoinspelad föreläsning varvas med engagerande text, bildspel och quiz.

Kursintyg utfärdas vid godkänt genomförande 

Videoinspelad föreläsning varvas med engagerande text, bildspel och quiz.

Kursintyg utfärdas vid godkänt genomförande 

Videoinspelad föreläsning varvas med engagerande text, bildspel och quiz.

Kursintyg utfärdas vid godkänt genomförande 

Videoinspelad föreläsning varvas med engagerande text, bildspel och quiz.

Kursintyg utfärdas vid godkänt genomförande 

Videoinspelad föreläsning varvas med engagerande text, bildspel och quiz.

Kursintyg utfärdas vid godkänt genomförande 

Videoinspelad föreläsning varvas med engagerande text, bildspel och quiz.

Kursintyg utfärdas vid godkänt genomförande 

Utbudet i Edvidas digitala utbildningsbiblitoekt uppdateras kontinuerligt över tid.

Saknar du något område i utbudet? 
bottom of page