top of page

Inom alla pedagogiska yrken kan det ibland uppstå situationer som kan vara utmanande, svåra att hantera och leda till obehagliga stämningar, inte minst i förskolan. 
 

Både barn och vuxna kan av olika anledningar blir irriterade, högljudda och i riktigt svåra situationer utåtagerande eller till och med hotfulla.  I vissa fall kan det finnas olika former av underliggande problematik som är till grund för beteendet men inte nödvändigtvis.

 

Oavsett om det är barn , vårdnadshavare eller andra individer vi har att göra med så finns det pedagogiska strategier att ta till för att dämpa en uppskruvad stämning eller avleda utmanande beteende.   


Den här föreläsningen ger en överblick över hur vi genom ett lågaffektivt förhållningssätt förenat med andra konkreta kommunikativa strategier kan att lyckas hantera och förebygga svåra situationer på ett professionellt och effektivt sätt.


Innehåll

 • Om svåra och utmanande beteenden

 • Lågaffektivt bemötande

 • Självreglering & affektsmitta

 • Konsten att sätta gränser

 • Bekräftelse och empati

 • Kommunikativa strategier
   

Längd

Ca 1,5 h
 

Målgrupp

Personal inom förskola.

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Att bemöta svåra och utmanande beteenden - (FSK)
  Att bemöta svåra och utmanande beteenden - (FSK)
  tors 08 juni
  Webbaserad kurs via Zoom
  08 juni 2023 18:00 – 19:30
  08 juni 2023 18:00 – 19:30
  Välkommen på en föreläsning om konsten att hantera svåra och utmanande beteenden som kan uppstå i pedagogisk verksamhet som t.ex förskola.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page