top of page

Social dokumentation för chefer inom äldreomsorg (SOL)

All verksamhet inom ramen för SOL har  skyldighet att se till att det som händer och påverkar en brukares allmäntillstånd ska dokumenteras, så även inom äldreomsorgen. Syftet är att skapa en så tydlig bild som möjligt över brukarens behov, tillstånd och utveckling, men också att det på ett lättillgängligt och korrekt sätt. Allt för att kunna ge bästa möjliga stöd till hälsa och livskvalitet. 

För dig som chef är det viktigt att ha djup förståelse för ditt ansvar, vad som gäller och även ha  förmågan att kunna kommunicera det till personal på ett bra sätt. Personalen måste i sin tur ha rätt förutsättningar, dvs en grundläggande kunskap och förmågan att förstå både vad som ska dokumenteras men också hur.

Den sociala dokumentationen är det centrala verktyget för att säkerställa kvalitets- och uppföljningsarbete av utförda insatser. Patient och - rättssäkerhet är andra aspekter som är av hög angelägenhet både för brukare, utförare och anhöriga

Den här kursen ger dig som chef eller verksam inom äldreomsorgen samlad kunskap i hur den sociala dokumentationen ska bedrivas korrekt utifrån socialstyrelsens riktlinjer.


Vi går till botten med vem, vad och hur på ett inspirerande sätt!
 


Innehåll

 

 • Vårt uppdrag utifrån Socialtjänstlagen (SOL)

 • Översikt av styrdokument och riktlinjer

 • Hur, varför, och när ska man dokumentera?

 • Ansvarsområden, vem gör vad?

 • Den social dokumentations processer, från utformning till uppföljning

 • Genomförandeplan – ett levande dokument

 • Att skriva och formulera sig professionellt

 • Etiska perspektiv – Integritet, värdighet och rättssäkerhet

 • Att implementera, upprätthålla och följa upp.

 • Hur kan du som chef stödja personal i arbetet?

 • Social dokumentation och ledarskap
   

Längd

Standard är en heldag mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

För dig som chef, ledare eller verksam inom äldreomsorg
 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Social dokumentation för chefer inom äldreomsorg (SOL)
  Social dokumentation för chefer inom äldreomsorg (SOL)
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page