top of page

Smärta och äldre 

Långvarig smärta är vanligt hos äldre och det beräknas att ca 80% av brukare inom äldreomsorgen lider av varaktig och betydande smärta på varierande nivå. En utmaning i arbetet med äldre är att det inte alltid är lätt att tolka och identifiera smärta och hos dementa är det vanligt att underskatta eller förbi se den helt om man inte är vaksam.

För att som personal kunna stödja den enskildes rätt till ett värdigt och hälsosamt liv är det viktigt att ha rätt kunskaper i hur man kan bemöta, behandla och förhålla sig till olika former av smärta hos äldre för att på bästa sätt uppnå vårt mål att bidra till livskvalitet i den mån vi kan.


Den här kursen ger dig nödvändiga kunskaper för att lyckas med detta och ger dig som deltagare användbara strategier för att genom samtal och andra medel kunna ge den vård- och omsorg våra äldre behöver.


Innehåll

 

 • Vad är smärta?

 • Bedöma, skatta och tolka smärta

 • Olika typer av smärta och dess påverkan (fysiskt, psykisk, socialt)

 • Strategier för att hantera och behandla akut smärta

 • Strategier för att hantera och behandla kronisk smärta

 • Läkemedel och preparat

 • Psykologiska smärthanteringsstrategier

 • Kompletterande behandling (fysisk aktivitet, taktil stimulering,
  mindfullness)

 • Empatisk kommunikation & professionellt bemötande


Längd

Kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp
Personal inom äldreomsorg & äldrevård

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den
  Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den
  tis 27 aug.
  Webbaserad kurs via Zoom
  27 aug. 2024 13:00 – 14:30
  27 aug. 2024 13:00 – 14:30
  Välkommen på en föreläsning om att förstå och främja en god självkänsla hos både oss själva och våra brukare inom vård- och omsorg!
 • Konsten att sätta gränser
  Konsten att sätta gränser
  ons 28 aug.
  Webbaserad kurs via Zoom
  28 aug. 2024 13:00 – 15:00
  28 aug. 2024 13:00 – 15:00
  Lär dig konsten att effektivt sätta och upprätthålla gränser inom vård och omsorg samtidigt upprätthålla hälsosamma relationer gentemot brukare, anhöriga och kollegor.
 • Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den?
  Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den?
  ons 28 aug.
  Webbaserad kurs via Zoom
  28 aug. 2024 18:00 – 19:30
  28 aug. 2024 18:00 – 19:30
  Välkommen på föreläsning om att förstå och främja en god självkänsla!
 • Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter | HT24
  Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter | HT24
  tors 29 aug.
  Webbaserad kurs via Zoom
  29 aug. 2024 18:00 – 21:00
  29 aug. 2024 18:00 – 21:00
 • Introduktionskurs för dig som chef inom vård och omsorg | HT24
  Introduktionskurs för dig som chef inom vård och omsorg | HT24
  tis 03 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  03 sep. 2024 09:00 – 04 sep. 2024 16:00
  03 sep. 2024 09:00 – 04 sep. 2024 16:00
  Ny som chef? Eller är du kanske erfaren som är på jakt efter förnyad inspiration och kunskap? Rusta och stärk ditt ledarskap genom den här interaktiva kursen, formulerad med omsorg.
 • MI för chefer och ledare inom vård och omsorg - En tvådagars grundkurs HT24
  MI för chefer och ledare inom vård och omsorg - En tvådagars grundkurs HT24
  tors 05 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  05 sep. 2024 09:00 – 26 sep. 2024 16:00
  05 sep. 2024 09:00 – 26 sep. 2024 16:00
  Edvidas grundutbildning förlagd på 2 dagar, specifikt anpassad för chefer och ledare inom vård och omsorg (5 + 26 sep)
 • Utomhuspedagogik i förskolan - För lärande, hållbarhet och hälsosamma barn
  Utomhuspedagogik i förskolan - För lärande, hållbarhet och hälsosamma barn
  tors 05 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  05 sep. 2024 18:00 – 21:00
  05 sep. 2024 18:00 – 21:00
  Utforska utomhuspedagogikens kraft i förskolan och lär dig hur naturen kan bli din mest värdefulla lärresurs för hållbarhet, lärande och barns häls
 • Autism & ADHD i förskolan
  Autism & ADHD i förskolan
  tis 10 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  10 sep. 2024 18:00 – 21:00
  10 sep. 2024 18:00 – 21:00
  Den här föreläsningen ger en fördjupad förståelse för barn som lever med både autsim och ADHD. Genom ökad kunskap, anpassad pedagogik och stödjande miljöer finns goda möjligheter att främja både lärande och väl fungerande samspel.
 • Att bemöta svåra och utmanande beteenden - Höst 2024
  Att bemöta svåra och utmanande beteenden - Höst 2024
  ons 11 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  11 sep. 2024 13:00 – 14:45
  11 sep. 2024 13:00 – 14:45
  Välkommen på en föreläsning om konsten att hantera svåra och utmanande beteenden som kan uppstå inom människovårdande yrken
 • Att bemöta svåra och utmanande beteenden | HT24
  Att bemöta svåra och utmanande beteenden | HT24
  ons 11 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  11 sep. 2024 13:00 – 14:30
  11 sep. 2024 13:00 – 14:30
  Välkommen på en föreläsning om konsten att hantera svåra och utmanande beteenden som kan uppstå inom vård och omsorg.
 • Sårbehandling inom äldreomsorg
  Sårbehandling inom äldreomsorg
  tors 12 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  12 sep. 2024 09:00 – 16:00
  12 sep. 2024 09:00 – 16:00
  Välkommen på en kurs i sårbehandling där vi fördjupar oss i och får professionell vägledning i hur vi behandlar och tar oss an vanligt förekommande sår inom äldreomsorgen.
 • Social dokumentation - För dig som personal inom äldreomsorgen
  Social dokumentation - För dig som personal inom äldreomsorgen
  tis 17 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  17 sep. 2024 13:00 – 16:00
  17 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Välkommen på en kurs med fokus på hur vi säkerställer en korrekt och meningsfull social dokumentation inom äldreomsorgen. Här benar vi ut alla frågor kring hur, vad och vem!
 • Att skapa engagerande och effektiva möten
  Att skapa engagerande och effektiva möten
  ons 18 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  18 sep. 2024 13:00 – 16:00
  18 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Välkommen på en halvdagskurs som har hjälpt åtskilliga verksamheter att skapa en möteskultur som både är engagerande, inkluderande och inte minst effektiv, Vi hälsar dig varmt välkommen och är glada att kunna presentera två av landets främsta föreläsare och konsulter på området.
 • Mentalisering i förskolan - En förutsättning för samspel och starka relationer
  Mentalisering i förskolan - En förutsättning för samspel och starka relationer
  tors 19 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  19 sep. 2024 18:00 – 21:00
  19 sep. 2024 18:00 – 21:00
  Lär dig hur mentalisering bidrar till bättre samspel och relationer i förskolan, med praktiska verktyg för daglig tillämpning.
 • KBT-inspirerat förhållningssätt
  KBT-inspirerat förhållningssätt
  tis 24 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  24 sep. 2024 13:00 – 16:00
  24 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Upptäck hur KBT:s principer kan berika ditt arbete inom vård och omsorg och bidra till positiv beteendeförändring och välbefinnande hos både dig och de du stödjer.
 • Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre
  Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre
  tors 26 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  26 sep. 2024 13:00 – 16:00
  26 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Välkommen på en halvdagskurs om äldres psykiska ohälsa. Vilka specifika utmaningar, kriser och psykiska sjukdomar man kan ställas inför på livets höst och hur vi som personal på bästa möjliga sätt kan finnas där som ett stöd.
 • Interkulturellt förhållningssätt i förskolan
  Interkulturellt förhållningssätt i förskolan
  tors 26 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  26 sep. 2024 18:00 – 21:00
  26 sep. 2024 18:00 – 21:00
  Utforska den färgstarka världen av interkulturellt förhållningssätt i förskolan, där möten mellan olika kulturer skapar både möjligheter och utmaningar.
 • Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet
  Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet
  tis 01 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  01 okt. 2024 13:00 – 16:00
  01 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Välkommen på en halvdagskurs med fokus på hur vi säkerställer en korrekt och meningsfull social dokumentation inom LSS-verksamhet. Här benar vi ut alla frågor kring hur, vad och vem!

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page