top of page

Smärta och äldre 

Långvarig smärta är vanligt hos äldre och det beräknas att ca 80% av brukare inom äldreomsorgen lider av varaktig och betydande smärta på varierande nivå. En utmaning i arbetet med äldre är att det inte alltid är lätt att tolka och identifiera smärta och hos dementa är det vanligt att underskatta eller förbi se den helt om man inte är vaksam.

För att som personal kunna stödja den enskildes rätt till ett värdigt och hälsosamt liv är det viktigt att ha rätt kunskaper i hur man kan bemöta, behandla och förhålla sig till olika former av smärta hos äldre för att på bästa sätt uppnå vårt mål att bidra till livskvalitet i den mån vi kan.


Den här kursen ger dig nödvändiga kunskaper för att lyckas med detta och ger dig som deltagare användbara strategier för att genom samtal och andra medel kunna ge den vård- och omsorg våra äldre behöver.


Innehåll

 

 • Vad är smärta?

 • Bedöma, skatta och tolka smärta

 • Olika typer av smärta och dess påverkan (fysiskt, psykisk, socialt)

 • Strategier för att hantera och behandla akut smärta

 • Strategier för att hantera och behandla kronisk smärta

 • Läkemedel och preparat

 • Psykologiska smärthanteringsstrategier

 • Kompletterande behandling (fysisk aktivitet, taktil stimulering,
  mindfullness)

 • Empatisk kommunikation & professionellt bemötande


Längd

Kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp
Personal inom äldreomsorg & äldrevård

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Smärta och äldre
  Smärta och äldre
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page