top of page

Självkänsla är något som de flesta känner igen som ett bekant begrepp, men vad innebär det egentligen och varför är det viktigt att ha koll på som personal inom vård och omsorg?

 

En god självkänsla är en fundamental förutsättning för att uppnå en känsla av trygghet, egenvärde och i förlängningen hälsosam och sund inställning till livet och sig själv. Mycket av vår självkänsla grundar sig i tidiga barnår men det finns förutsättningar och möjlighet att förändra och främja den både hos oss själva och andra även senare i livet.     

 

Den här  föreläsningen ger dig en grundläggande förståelse för vad självkänsla är men  också en tonvikt på hur vi kan påverka andras självkänsla och vår egen. Med  hjälp av medvetenhet, strategisk kommunikation och kognitiva övningar kan vi främja vår påverkan till det bättre!

 

Innehåll​

 • Vad är självkänsla? Varför viktigt?

 • Fördelar utrifrån vetenskapligt perspektiv

 • Hur upptäcker vi låg/hög självkänsla?

 • Vad formar en självkänsla?

 • Hur kan vi främja vår egnen och andras självkänsla? 
   

Längd

Ca 1,5h
 

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg 

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den
  Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den
  tis 27 aug.
  Webbaserad kurs via Zoom
  27 aug. 2024 13:00 – 14:30
  27 aug. 2024 13:00 – 14:30
  Välkommen på en föreläsning om att förstå och främja en god självkänsla hos både oss själva och våra brukare inom vård- och omsorg!

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page