top of page

Självständighet, självbestämmande och egenmakt inom LSS

Välkommen till vår kurs om självständighet, självbestämmande och egenmakt inom LSS. Kursen syftar till att ge en fördjupande inblick i de grundläggande principerna som styr vårt arbete inom LSS-verksamheten. Vi kommer att utforska rättigheter, juridiska aspekter och de hälsomässiga fördelar som kommer med att främja individens autonomi.

Vi kommer också att belysa hur dessa principer omsätts i praktiken och vilka pedagogiska verktyg och resurser som finns tillgängliga. Under kursen kommer vi att diskutera utmaningar och ställas inför etiska dilemman som är relevanta inom området.

Genom att använda fallstudier och levande exempel kommer du att få en djupare förståelse för hur dessa begrepp kan tillämpas. Dessutom kommer vi att utforska betydelsen av anhörigstöd och samarbete för att skapa en mer självständig och självbestämmande LSS-verksamhet. 

Innehåll

 

•  Grundläggande principer 
•    Rättigheter och juridiska aspekter
•    Hälsomässiga fördelar 
•    Främjande arbete i praktiken?
•    Pedagogiska verktyg och resurser
•    Utmaningar och etiska dilemman
•    Fallstudier och levande exempel 
•    Anhörigstöd och samarbete

 

Längd

1 halvdag (3 timmar)

 

Målgrupp

Personal som arbetar inom LSS-verksamhet

 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Edvidas kalendarium
  Edvidas kalendarium
  Datum ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum ej fastställt
  Datum ej fastställt
  Just nu är kursen inte planerad i vårt egna kalendarium utan är enbart tillgänglig för beställning i uppdragsformat. Lämna gärna en intresseanmälan till info@edvida.se vid önskemål om öppen utbildning.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page