top of page

Stress och press i förskolan? Så påverkas både vuxna och barn

I ett allt mer snabbt och krävande samhälle, är stress och tidshantering två kritiska komponenter, inte minst inom utbildningssektorn och i förskolans värld.


Det finns betydande forskning som visar att höga stressnivåer bland förskolelärare och pedagoger inte bara har en negativ effektiv på ett personligt plan, utan det kan också ha en direkt inverkan på barns inlärnings- och utvecklingsmöjligheter.


En intressant fakta är att stressade förskollärare tenderar att tillhandahålla mindre kreativa och engagerande aktiviteter, vilket kan begränsa barnens utforskande och inlärningsmöjligheter (Smith, 2022). Stress hos förskolebarn har också visat sig lätt kunna snappas upp hos barn och kan även skapa en känsla av otrygghet eller orolig stämning. Detta understryker hur personalens välbefinnande direkt påverkar kvaliteten på den pedagogiska miljön.


Tittar man på stressade rektorer i relation till personal är även det ett perspektiv av stor betydelse. Stressade rektorer har svårare att kommunicera effektivt och empatiskt, vilket kan leda till missförstånd och konflikter. Dessutom kan stressade rektorer omedvetet skapa en arbetsmiljö som är mer pressad och mindre stödjande, vilket kan påverka övrig personals välbefinnande och arbetsförmåga

Att hantera tid effektivt är en central del av att motverka stress. Personal inom förskola som skickligt kan balansera sina arbetsuppgifter och hantera tidspress upplever mindre stress, vilket i sin tur leder till en bättre inlärningsmiljö för barnen och en bättre arbetsmiljö.


Detta betonar behovet av att införliva tidhantering och stresshantering som en del i den professionella utveckling. Prioritering, gränssättning och struktur är två viktiga aspekter i en effektiv tidhantering tillsammans med ett sunt och balanserat förhållningssätt med respekt för både sig själv och andra


Glöm inte att förskolan är en plats för barns utveckling men också en plats där alla inblandade ska kunna växa, trivas och må bra.Referenser - Cumming, T. (2017). Early Childhood Educators' Well-Being: An Updated Review of the Literature. Early Childhood Education Journal, 45(5), 583-593.

- Whitaker, R.C., Dearth-Wesley, T., & Gooze, R.A. (2015). Workplace Stress and the Quality of Teacher-Children Relationships in Head Start. Early Childhood Research Quarterly, 30, 57-69. Relevant kurs https://www.edvida.se/event-details/konsten-att-fa-gott-om-tid

0 kommentarer

Commenti


bottom of page