top of page

Social dokumentation - ett sätt att minska övermedicinering?

Uppdaterat: 26 apr. 2023

Social dokumentation inom äldreomsorgen är en viktig del av vården av äldre människor. Det handlar om att dokumentera och följa upp personens sociala och psykiska behov, såsom kommunikation, social interaktion och livskvalitet. Detta kan omfatta allt från personliga samtal till deltagande i sociala aktiviteter, till stöd och hjälp med dagliga uppgifter.


En intressant fakta om social dokumentation är att den kan bidra till att förbättra vården av äldre människor och minska risken för övermedicinering. Genom att dokumentera personens sociala och psykiska hälsa kan vårdpersonalen identifiera om personen är deprimerad eller ångestfylld, vilket kan leda till att personen ordineras läkemedel. Men om personalen kan erbjuda stöd och hjälp med sociala aktiviteter kan personen istället få bättre psykisk hälsa och undvika att behöva ta onödiga mediciner.


Social dokumentation är också viktigt för att ge en helhetsbild av personens hälsa och behov. Det kan hjälpa vårdpersonalen att se vilka behov personen har utöver sina fysiska sjukdomar, vilket kan leda till att personen får bättre vård och stöd.


Dessutom kan social dokumentation hjälpa till att skapa en kontinuitet i vården. Genom att dokumentera personens sociala och psykiska hälsa kan vårdpersonalen se vilka aktiviteter som har varit framgångsrika för personen och vilka som inte har varit det. Detta kan hjälpa till att skapa en plan för fortsatt vård och stöd som är anpassad efter personens behov och önskemål.


Sammanfattningsvis är social dokumentation inom äldreomsorgen en viktig del av vården av äldre människor. Det hjälper till att förbättra personens sociala och psykiska hälsa, minska risken för övermedicinering och ge en helhetsbild av personens hälsa och behov. Genom att ha en kontinuitet i vården kan personen få den vård och det stöd som är anpassat efter deras behov och önskemål.


Relevant kurser hos Edvida: www.edvida.se/soc-dok-äo www.edvida.se/dokumentation-inom-funktionshinderområde Stankiewicz, C., van der Roest, H., Kajander, M., & Saks, K. (2018). The importance of social documentation in long-term care. International Journal of Integrated Care, 18(S1), 20.


Milte, R., Shulver, W., Killington, M., Bradley, C., Ratcliffe, J., & Crotty, M. (2018). What is social health in older age? A scoping review. European Journal of Ageing, 15(3), 285-295.


Sundström, M., Edberg, A.-K., & Rasmussen, B. H. (2015). Communicative challenges in the care of older people who are severely ill: Family members’ experiences. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 10, 28625.


Comments


bottom of page