top of page

Sexuell Hälsa - Relevant inom vård och omsorg?

Uppdaterat: 16 jan.

Sexuell hälsa är inte bara en privat angelägenhet utan en väsentlig del av den totala hälsan och välbefinnandet. Inom vård och omsorgssektorn, där behovet av ett holistiskt tillvägagångssätt är avgörande, har denna aspekt länge varit försummad. Nyligen har dock forskning belyst vikten av att inkludera sexuell hälsa i omvårdnadsplanen, speciellt för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

En banbrytande studie visade att över 60% av äldre (+65) individer fortfarande anser sexualitet som en viktig del av deras liv. Detta står i skarp kontrast till den rådande uppfattningen om äldres sexualitet som ett icke-fråga eller tabu. Likaså, majoriteten av personer med funktionsnedsättning upplever sexuell attraktion och har önskningar om intimt umgänge. Dessa resultat utmanar de stereotyper och fördomar som ofta begränsar diskussionen om sexuell hälsa inom vård och omsorg.

Varför är då denna insikt så viktig? För det första, erkännandet av sexuell hälsa som en integrerad del av den totala hälsan är grundläggande för att upprätthålla en individs värdighet och livskvalitet. För det andra, när vårdpersonal blir mer medvetna om dessa aspekter, kan de erbjuda en mer omfattande och empatisk vård.

Ett exempel på detta är införandet av regelbunden utbildning för vårdpersonal, vilket inte bara ökar deras förståelse för patienternas behov utan också hjälper till att avstigmatisera ämnet. Teknologiska lösningar, som digitala verktyg och säkra forum, erbjuder också nya möjligheter för individer att söka information och uttrycka sina behov, vilket bidrar till en mer inkluderande vårdmiljö.

Att förändra kulturen inom vård och omsorg, att verkligen ge individer vi vårdar eller stödjer möjligheter och involvera dem med deras autonomi som ledande fokus, är nyckeln till framsteg. Genom att bryta tabun och placera individers rättigheter och behov i centrum, även inom känsliga områden som sexuell hälsa, kan vi främja ett mer empatiskt och heltäckande vårdarbete.

I slutändan handlar det om att erkänna och respektera varje individs rätt till sexuell hälsa och välbefinnande, oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Denna förändring är inte bara nödvändig utan också avgörande för att säkerställa att alla individer får den vård och omsorg de förtjänar.


Referens: Bentrott, M. D., & Margrett, J. A. (2017). Adopting Multilevel Approach to Protecting Residents’ Rights to Sexuality in the Long-Term Care Environment: Policies, Staff Training, and Response Strategies. Sexuality Research and Social Policy, 14(4), 359-369. Relevanta kurser: Inriktning äldreomsorg: LÄNK Inriktning funktionsnedsättning: LÄNK

Comments


bottom of page