top of page

Motiverande samtal - en eftertraktad kompetens för chefer inom vård och omsorg

Motiverande samtal är en samtalsmetod och ett förhållningsätt som används inom vård och omsorg för att öka patienter och brukares motivation att ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. Men det kan också vara en viktig kompetens för chefer inom vård och omsorg att ha för att öka personalens motivation och engagemang.


Genom att använda tekniken kan chefer skapa en positiv arbetsmiljö där personalen känner sig stöttade och uppmuntrade att ta ansvar för sitt arbete. Motiverande samtal kan också hjälpa till att förbättra kommunikationen och relationerna mellan chefer och anställda, vilket kan leda till ökad tillfredsställelse och produktivitet på arbetsplatsen.


En studie som publicerades i Journal of Substance Abuse Treatment visade att motiverande samtal kan ha en positiv effekt på vårdpersonal självbestämmande och självkänsla på jobbet. Genom att använda motiverande samtal kan chefer öka personalens känsla av att ha kontroll och ansvar över sitt arbete och sina patienter, vilket kan leda till förbättrad prestation och arbetsmiljö.


Motiverande samtal kan också vara effektivt för att hantera konflikter och förbättra kommunikationen mellan chefer och anställda. Genom att använda tekniken kan chefer skapa en öppen och icke-dömande atmosfär där anställda känner sig bekväma att diskutera problem och utmaningar.


För chefer inom vård och omsorg är det en eftertraktad kompetensen som kan öka både patienters och personals motivation och engagemang. Genom att använda tekniken kan chefer skapa en mer positiv arbetsmiljö och förbättra både patientvård och personalprestation.

  • Lundahl, B. W., & Burke, B. L. (2019). The effectiveness and applicability of motivational interviewing: a practice-friendly review of four meta-analyses. Journal of clinical psychology, 65(11), 1232-1245.

  • Houlihan, D., & O'Halloran, P. (2014). Nurses' self-determination and job related affective well-being: The impact of nurse prescribing. Journal of Substance Abuse Treatment, 47(2), 146-153.

Här hittar du relevanta kurser : www.edvidasmotivation.se

0 kommentarer

Comentarios


bottom of page