top of page

Informella Ledare: Den osynliga styrkan i vård och omsorg

Uppdaterat: 14 aug. 2023

När vi tänker på ledarskap inom vård och omsorg, riktas vår uppmärksamhet ofta mot de med formella titlar: enhetschefer, verksamhetschefer eller gruppchefer etc. Men bortom dessa tydliga titlar, i skuggorna av den officiella hierarkin, existerar en grupp individer vars inverkan på gruppdynamiken och vårdresultat kan vara lika betydelsefull, om inte mer. De kallas informella ledare.


Dessa individer behöver inte nödvändigtvis ha en titel, men de bär med sig en unik kombination av färdigheter, kunskap, erfarenhet och framför allt en naturlig förmåga att influera, inspirera och stötta sina kollegor. De är ofta de första människorna som andra medarbetare vänder sig till för råd, eller när de behöver navigera genom svåra, emotionellt laddade situationer.


Det unika med vård och omsorgssektorn är den emotionella belastning som arbetsdagen medför. Detta gör de informella ledarna än mer värdefulla. Som känslomässiga ankare hjälper de kollegor att hantera stress, sorg och den konstanta ström av utmaningar som följer med att ta hand om individer i deras mest sårbara stunder.


Men varför är detta så viktigt för chefer att förstå? Forskning har pekat på den enorma inverkan som dessa informella ledare har på arbetslagets moral, produktivitet och beslutsprocess. I en sektor där personalomsättning kan vara hög på grund av den emotionella och fysiska påfrestningen, kan dessa informella ledare vara nyckeln till att upprätthålla stabilitet, främja lagets sammanhållning och säkerställa en hög vårdstandard.


För chefer inom vård och omsorg finns det en ovärderlig möjlighet här. Genom att identifiera, erkänna och stödja dessa informella ledare kan organisationer inte bara förbättra arbetsmiljön utan också förbättra vårdens kvalitet. Dessa individer kan fungera som bryggor mellan den formella ledningen och resten av personalen, underlättande kommunikation, implementering av förändringar och introduktion av nya rutiner.


Hur identifierar man då dessa informella ledare?


Titta efter dem som kollegor naturligt vänder sig till, de som har förmågan att lugna stressade situationer, eller de som ofta tar initiativ för att lösa problem. När de väl är identifierade, engagera dem i beslutsprocesser, erbjud dem passande utbildningsmöjligheter för just deras egenskap och se till att de känner sig värderade och uppskattade.


Genom att erkänna och stärka dessa på pappret osynliga ledare kan chefer säkerställa en stark, sammanhållen och effektiv vårdorganisation.


Som avslutning är det viktigt att understryka att vård och omsorg är ett område där mänskliga relationer är kärnan i verksamheten, även om i just denna artikel lyfter de informella ledare särskilt så är ALLA i arbetslaget lika viktiga och tillsammans som starkast.

Relevant kurs: https://www.edvida.se/grupprocesser-och-gruppdynamik


Referens: Cross, R., & Parker, A. (2004). The hidden power of social networks: Understanding how work really gets done in organizations. Harvard Press.

0 kommentarer

Comments


bottom of page