top of page

Att ta hand om hjärnan för en bättre ålderdomDet är känt att motion och god kosthållning är avgörande för att upprätthålla god hälsa, men en annan viktig faktor att ta hänsyn till är hjärnan. Forskning visar att hjärnan också behöver tränas och stimuleras för att hålla sig frisk och stark under ålderdomen.


En intressant fakta är att regelbunden användning av datorer, surfplattor och smartphones kan faktiskt bidra till att förbättra hjärnans hälsa hos äldre personer. En studie från USA visade att äldre personer som regelbundet använde dessa tekniska enheter hade en ökad kognitiv funktion, vilket inkluderar förmågan att minnas, planera och tänka kreativt.


En annan faktor som påverkar hjärnhälsan hos äldre personer är social interaktion. Sociala aktiviteter och samvaro med andra människor kan hjälpa till att hålla hjärnan aktiv och minska risken för demens. Forskning visar att personer som regelbundet interagerar med andra människor, till exempel genom sociala klubbar eller volontärarbete, har en minskad risk för att utveckla demens senare i livet.


Sömn är också en viktig faktor för hjärnhälsan. Studier visar att sömnbrist kan öka risken för att utveckla hjärnsjukdomar som Alzheimers och demens. Äldre personer behöver fortfarande tillräckligt med sömn för att hjärnan ska kunna bearbeta information och rensa bort skadliga ämnen som kan leda till hjärnsjukdomar.


Att ta hand om hjärnan är alltså en viktig faktor för att främja god hälsa under ålderdomen. Regelbunden träning av hjärnan, social interaktion och tillräcklig sömn kan alla bidra till en frisk och aktiv hjärna. Genom att ta hand om vår hjärna kan vi förbättra våra chanser att leva ett hälsosamt och aktivt liv även när vi blir


äldre.


 
  • Journal of Gerontology: Psychological Sciences, vol. 72, nr 5, september 2017, sid. 761-770.

  • Fakta från en studie publicerad i American Journal of Public Health, vol. 105, nr 4, april 2015, sid. 680-686.

  • Studie publicerad i Journal of Neuroscience, vol. 34, nr 11, mars 2014, sid. 3699-3707.


Comments


bottom of page