top of page

Inom vård och omsorg uppstår det ofta situationer där det är nödvändigt att sätta och upprätthålla tydliga gränser i olika sammanhang  Det kan handla om att brukare eller anhöriga som har förväntningar eller önskemål som av olika skäl är svåra att tillgodose men det kan också handla om företeelser som sker kollegor emellan.
 

Att sätta gränser är inte bara viktigt för att skydda den egna integriteten och välmående, men också för att skapa och underhålla hälsosamma och respektfulla relationer.  Det är också av vikt att ha en gemensam samsyn för att skapa en kultur som främjar en förutsägbarhet och tydlighet som alla vinner och mår bra av.
 

Denna kurs är utformad för att ge deltagarna verktyg och tekniker för att effektivt kunna sätta gränser på ett sätt som är både assertivt och respektfullt.  Innehållet i kursen täcker en rad olika områden och strategier, inklusive förståelsen för vikten av gränssättning, tekniker för att kommunicera gränser klart och konsekvent, samt hur man hanterar situationer när ens gränser inte respekteras


 

Innehållspunkter
 

 • Introduktion till gränssättning

 • Självkännedom och gränser

 • Grundläggande förhållningssätt

 • Kommunikativa strategier

 • Hantering av gränsöverskridanden

 • Självvård och samarbete

 • Fallstudier och levande exempel
   

Målgrupp

Personal inom vård- och omsorg eller angränsande människovårdande yrken


 

Tid

2 h

Undervisningsform

 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Konsten att sätta gränser
  Konsten att sätta gränser
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page