top of page

Edvidas Kompetenscertifikat

Edvidas kompetenscertifikat för "Äldres behov av näring" är ett officiellt intyg som bekräftar att verksamheten uppfyller specifika krav och standarder avseende kunskap och utbildning inom äldres näring och dess betydelse.
Edvida Logga.jpg

Kraven för Edvidas kompetenscertifikat baseras på att
 

  • Över 80% av omsorgspersonalen på en specifik verksamhet/enhet har genomgått Edvidas basutbildning.

  • Verksamheten kan uppvisa tydlig dokumentation som visar vilka och hur många som har genomgått utbildningen.

  • En tredje part inom verksamheten (förslagsvis kostombud) bekräftar att dessa krav uppfylls.

  • Certifikatet innehar en löptid och revideras efter dess löptid baserat på dessa krav.

Vad är nyttan med ett kompetenscertifikat? 
 

Personalens kompetens
Ett certifikat intygar att en stor del av personalen (över 80%) har genomgått relevant utbildning, en trygghet för både brukare och anhöriga.

Formellt intyg
Ett kompetenscertifikat från Edvida förstärker verksamhetens trovärdighet och utgör en formell kvalitetsstämpel från utomstående part. 

 

Flexibilitet i Verifiering
​Certifikatet kan utfärdas både på verksamhetsnivå eller enhetsnivå, vilket ger flexibilitet baserat på verksamhetens struktur.
 

Framtidssäkring
Möjligheten att uppdatera eller revidera certifikatet säkerställer att verksamheten alltid ligger i linje med bästa praxis.

Kostombud från respektive verksamhet tillgodoses även en webbutbildning specifikt utformad för deras roll vid certifiering 

 

Vid frågor eller funderingar, välkommen att höra av dig! 

info@edvida.se ​| 079-355 4631
 

image.png
bottom of page