top of page

Kommunikation och ett pedagogiskt förhållningssätt är grundläggande och i många avseenden den främsta arbetsverktyget för personal som arbetat med människor. Inte minst inom vård och omsorg där mellanmänsklig kontakt och omsorg är helt fundamental. 

Det är därför värdefullt att ha en utvecklad förståelse för vad kommunikation faktiskt är och en utvecklad förmåga kommunicera. Det hjälper oss att dels att med att göra oss själva förstådda men också att på bästa sätt lyckas nå fram till andra.  


Den här interaktiva föreläsningen ger perspektiv på vad framgångsrik kommunikation inom vård- och omsorg är och ger dig verktyg och insikter för att ge dig förutsättningar för att ge dig som deltagare möjlighet att utveckla din egna sociala kompetens och kommunikativa förmåga. 


Innehåll

 • En helhetssyn på kommunikation

 • Förutsättningar för professionella samtal 

 • Empatiskt förhållningssätt & Aktivt lyssnande 

 • Öppna frågor och reflektioner 
   

Längd

Ca 1-1,5 h
 

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg 

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Kommunikation & grundläggande för samtalsmetodik
  Kommunikation & grundläggande för samtalsmetodik
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page