top of page

Individens behov i centrum (IBIC)

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt formulerat av socialtjänsten som syftar till att identifiera och ta tillvara på och följa varje brukares unika behov, resurser, mål och resultat.

 

IBIC är ett förhållningssätt som ska genomsyra vårt sätt att arbete inom socialpsykiatrin och det är också ett stöd för hur vi kan dokumentera på ett strukturerat sätt. Chansen att lyckas väl med att införa IBIC i en verksamhet ökar om verksamheten har uppdaterad och kontinuerlig utbildning om vad IBIC innebär rent praktisk och det är även viktigt med en gemensam samsyn i arbetsgruppen.

Den här utbildningen sammanfattar IBIC som arbetssätt och konkretiserar vad det innebär i praktiken med levande exempel hur vi både som enskild personal och verksamhet i stort kan uppnå målen.  


Innehåll

 • Vad är IBIC?

 • IBIC som modell och klassifikation

 • Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter

 • Från handläggningsprocess till utförare

 • Perspektiv på meningsfullhet och livskvalitet

 • Hälsa och hälsofrämjande arbetssätt

 • Resurser, behov och mål – Formulera och utvärdera

 • Individens delaktighet i IBIC-processen

 • Samtalsmetodik och kommunikation som verktyg

 • Uppföljning och dokumentation

 • Samverkan

 

Längd

Standard är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom socialpsykiatrin.

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Individens behov i centrum (IBIC) Socialpsykiatri
  Individens behov i centrum (IBIC) Socialpsykiatri
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page