top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Kontaktmannaskap

Välkommen på en kurs som på ett heltäckande sätt går igenom kontaktpersonens huvuduppdrag och dess syfte och funktion. Hur kan vi säkerställa kvalitet och meningsfullhet i vårt uppdrag och hur kan vi vanliga utmaningar och främja våra möjligheter? (Datum prel)

Kontaktmannaskap
Kontaktmannaskap

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Kontaktmannaskap

De nationella riktlinjerna utifrån socialtjänstlagen blir allt mer tydlig och trycker på vikten av en fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen som ska fylla den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning. Kontaktmannaskapets betydelse är stor och det är viktigt att rollen för både utförare och personal känns begriplig, hanterbar och meningsfull.

Den här kursen sammanfattar kontaktmannaskapet syfte och funktion och ger samtidigt verktyg och strategier för att kunna axla rollen och det ansvar det kräver på ett lämpligt sätt.

Vad innebär det att vara en professionell kontaktman? Hur kan vi säkerställa att ansvaret rollen innebär uppfylls och vad finns det att tänka på i det mellanmänskliga mötet med den enskilde?

Innehåll

 • Kontaktmannens syfte och funktion
 • Uppdragsöversikt och ansvarsområden
 • Tillit, trygghet och empatiskt förhållningssätt
 • Att etablera en relation
 • Professionell, privat och personlig kontakt
 • Kommunikation och samtalsmetodik
 • Stödjande förhållningssätt
 • Anhörigkontakt
 • Ditt ansvar i förhållande till genomförandeplan och social dokumentation
 • Salutogent förhållningssätt
 • Struktur för uppföljningssamtal & reflektion

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg

Undervisningsform

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page