top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Demensutbildning - Fördjupning

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Demensutbildning - Fördjupning
Demensutbildning - Fördjupning

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Demensutbildning - Fördjupning 

Livet blir aldrig mer detsamma för en människa och dess närstående när han eller hon drabbas av en demenssjukdom. Därför är det av hög vikt att personal inom vård och omsorg har rätt och uppdaterad kompetens för att bidra till en så god situation som möjligt och ta till vara på förutsättningarna som finns kvar för ett värdigt liv.  

Att på djupet ha kunskap om olika former av demens samt strategier för bemötande, samtal och vårdanpassning är avgörande för att uppnå god vård och omsorg.  

Den här kursen ger dig en uppfriskning och fördjupning av nödvändiga grundkunskap blandat med de senaste vetenskapsrönen. Välkommen att utveckla ditt professionella förhållningssätt genom vår fortbildningsdag!

Innehåll

  • Demenssjukdoms olika varianter – Skillnader och likheter
  • Kommunikation och bemötande vid demens
  • Samtalsmetodik och alternativ kommunikation
  • Vård och omsorg utifrån BPSD
  • Miljöanpassning stödjande hjälpmedel
  • Medicinska åtgärder och dess konsekvenser
  • Anhörigstöd
  • Perspektiv på behandling och symtomlindring

Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg & äldrevård

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page