top of page

ons 13 nov.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Borderline (EIPS) | HT24

Kursen om Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) eller borderline ger grundläggande kunskap om diagnosen, dess påverkningsfaktorer och hur man kan anpassa sitt bemötande och stödja till självhjälp.

Borderline (EIPS) | HT24
Borderline (EIPS) | HT24

Tid och plats

13 nov. 2024 13:00 – 20:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Emotionellt  instabilt personlighetssyndrom, (EIPS), eller borderline som det också heter är  breda begrepp där känslomässig instabilitet, ångest och självdestruktivt  beteendemönster är gemensamma nämnare. Ofta handlar det även om snabbt växlande  känslolägen där en person kan pendla mellan känslor av förtvivlan till intensiva  lyckokänslor på kort  tid.  

Individer med diagnosen har ofta svårt att  hantera känslor överlag och det kan handla om rädsla för övergivenhet, tomhet  eller känslostormar av ilska. Samtidigt finns det många myter och  missuppfattningar om diagnosen som kan leda både till missförstånd och  stigmatisering.    

Som professionell i möte med individer som lever  med EIPIS/borderline är det av hög vikt att ha rätt kunskap om diagnosen, hur  man professionellt kan anpassa sitt bemötande samt ge stöd till  självhjälp.  

Kursen ger dig grundkunskap och verksamhetsnära  exempel för att ge förutsättningar att kan utveckla vårt professionella  förhållningssätt för denna  målgrupp.

 Innehåll

 • Vad är EIPS och Borderline?
 • Hur kan det yttra sig på olika sätt?
 • Diagnos och behandling
 • Triggande riskfaktorer
 • Känslor och känsloreglering
 • Stöd till egenvård
 • Professionellt bemötande utifrån ett omsorgsperspektiv
 • Hinder för ett gott bemötande och hur vi kan övervinna det
 • Framgångsrika strategier

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal som möter individer med psykiatriska diagnoser

Föreläsare

Robert Norberg, en erfaren terapeut med över 20  års erfarenhet inom psykiatrin och vården och är utbildad i DBT, KBT, IPT och  ergoterapi. Utöver sitt arbete som terapeut är han även föreläsare och utbildare  vid Mittuniversitetet i Sundsval. Robert har lång erfarenhet av att både arbeta  med och undervisa om EIPS/Borderline.

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Önskar du en inspelad version?

Kan du inte datumet eller av andra anledningar önskar en inspelad version av kursen? Anmäl då ditt intresse HÄR

Biljetter

 • Biljett

  950,00 kr
  Skatt: +237,50 kr Moms

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page