top of page

tis 12 dec.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Borderline (EIPS)

Kursen om Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) eller borderline ger grundläggande kunskap om diagnosen, dess påverkningsfaktorer och hur man kan anpassa sitt bemötande och stödja till självhjälp.

Borderline (EIPS)
Borderline (EIPS)

Tid och plats

12 dec. 2023 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Emotionellt  instabilt personlighetssyndrom, (EIPS), eller borderline som det också heter är  breda begrepp där känslomässig instabilitet, ångest och självdestruktivt  beteendemönster är gemensamma nämnare. Ofta handlar det även om snabbt växlande  känslolägen där en person kan pendla mellan känslor av förtvivlan till intensiva  lyckokänslor på kort  tid.  

Individer med diagnosen har ofta svårt att  hantera känslor överlag och det kan handla om rädsla för övergivenhet, tomhet  eller känslostormar av ilska. Samtidigt finns det många myter och  missuppfattningar om diagnosen som kan leda både till missförstånd och  stigmatisering.    

Som professionell i möte med individer som lever  med EIPIS/borderline är det av hög vikt att ha rätt kunskap om diagnosen, hur  man professionellt kan anpassa sitt bemötande samt ge stöd till  självhjälp.  

Kursen ger dig grundkunskap och verksamhetsnära  exempel för att ge förutsättningar att kan utveckla vårt professionella  förhållningssätt för denna  målgrupp.

 Innehåll

 • Vad är EIPS och Borderline?
 • Hur kan det yttra sig på olika sätt?
 • Diagnos och behandling
 • Triggande riskfaktorer
 • Känslor och känsloreglering
 • Stöd till egenvård
 • Professionellt bemötande utifrån ett omsorgsperspektiv
 • Hinder för ett gott bemötande och hur vi kan övervinna det
 • Framgångsrika strategier

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal som möter individer med psykiatriska diagnoser

Föreläsare

Robert Norberg, en erfaren terapeut med över 20  års erfarenhet inom psykiatrin och vården och är utbildad i DBT, KBT, IPT och  ergoterapi. Utöver sitt arbete som terapeut är han även föreläsare och utbildare  vid Mittuniversitetet i Sundsval. Robert har lång erfarenhet av att både arbeta  med och undervisa om EIPS/Borderline.

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page