top of page

tors 21 sep.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Autism & ADHD

En fördjupningskurs inom autism och ADHD, dels diagnoserna för sig men också hur vi kan förhålla oss till och stödja brukare som har dem båda i kombination.

Autism & ADHD
Autism & ADHD

Tid och plats

21 sep. 2023 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Autism & ADHD

Autism  och ADHD är båda exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan  påverka koncentrationen, förmågan att sålla sinnesintryck eller att förstå  sociala koder bland annat. Det är dessutom vanligt förekommande att individer  besitter symtom från diagnoserna (ca 50%) viket kan göra det svårt att navigera  i hur dem skiljer sig åt, hur de kan påverka varandra och vad man som personal i  LSS-verksamhet faktiskt behöver tänka på.

För att lyckas stödja individer med Autism &  ADHD är det avgörande att man besitter tillräckligt med kunskap kring  diagnosernas påverkan och särskilt förståelse för specifika utmaningar som  uppstå för de som lever med båda. Det är avgörande för att kunna anpassa stöd,  miljö och kommunikation på ett professionellt sätt.

Den här utbildningen rustar dig som personal  med grundkunskaper och verktyg så att förutsättningar för bästa möjliga stöd och  anpassning ska kunna ges.

 Innehåll

• Autism & ADHD – En diagnosöversikt  • Bedömning orsaker och behandling  • Perception, central koherens & mentaliseringsförmåga  • Att stödja koncentration och organisering  • Att  utveckla och främja social kompetens  • Individuell anpassning  • Vikten av förutsägbarhet och struktur  • Anpassad kommunikation  • Hjälpmedel  • Miljöjustering  • Exempel och fallbeskrivning  • Tydliggörande pedagogik

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Personal inom LSS-verksamhet eller andra som kommer i kontakt med Autism & ADHD

Undervisningsform 

Föreläsning varvat med samtal och diskussion 

Biljetter

  • Biljett

    1 995,00 kr
    Skatt: +498,75 kr Moms
    Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page