top of page

tis 08 okt.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Att hantera oro och ångestsyndrom | HT24

Att känna oro, känslor av stress och ångest är vanligt förekommande för människor i behov av vård- och omsorg. Vilka är de vanliga ångestsyndromen? Vad skiljer på normal oro och ångest och faktiska ångestsjukdomar. Hur kan vi bemöta och aktivt stödja individer som lider av ångestkänslor?

Att hantera oro och ångestsyndrom  | HT24
Att hantera oro och ångestsyndrom  | HT24

Tid och plats

08 okt. 2024 13:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Att möta människor med psykiatriska diagnoser

Att  känna oro, ångest och stressrelaterade känslor är vanligt förekommande för  människor i behov av vård- och omsorg och är något man som personal i många  verksamheter möter dagligen. Lite ångest och oro är något de flesta kan känna  men blir det ett mer ständigt och kvarvarande tillstånd som sträcker sig över en  längre period kan det röra sig om mer omfattande problematik.     

Att  som personal förmedla trygghet och lugn är en viktig kompetens som kan ha en  avsevärd betydelse för den enskildes hälsa vid ångest eller oro. För att kunna  göra det krävs att man kan identifiera och förstå olika former av ångest och  veta hur vi ska bemöta och bete sig oss i förhållande till dem.

Vilka  är de vanliga ångentsyndromen? Vad skiljer på normal oro och ångest och faktiska  ångestsjukdomar. Hur kan vi bemöta och aktivt stödja individer som lider av  ångestkänslor?  

Innehåll  

• Ångest, stress och oro en överblick 

• Akut  stressyndrom 

• Generaliserat ångestsyndrom (GAD) 

• Tvångs- och paniksyndrom 

• Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD ) 

• Social fobi och separationsångest 

• Orsaker och behandling av ångestsyndrom 

• Bemötande och lugnande samtal 

• Att  hantera akuta situationer 

• Lågaffektivt bemötande 

• Empatisk  kommunikation

Längd

13.00-16.00

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Utbildare

Jenny  Wetterliing, leg ssk med lång erfarenhet av arbete med människor med  psykisk ohälsa och drivs av ett stort engagemang i frågan.

Föreläser  regelbundet på Lunds universitet, var delaktig i att bygga upp Minds  självmordslinje och är vice ordförande i bland annat riksförbundet för  social och mental hälsa i distrikt Skåne.

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Önskar du en inspelad version?

Kan du inte datumet eller av andra anledningar önskar en inspelad version av kursen? Anmäl då ditt intresse HÄR

Biljetter

  • Biljett

    950,00 kr
    Skatt: +237,50 kr Moms

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page