top of page

mån 03 juni

|

Webbaserad kurs via Zoom

Anknytningens roll - Insikter för dig inom förskola

Utforska hur anknytningsteorin fördjupar din förståelse för barns relationer och bidrar till en tryggare förskolemiljö i vår kurs "Anknytningens roll - Insikter för dig inom förskola

Anknytningens roll - Insikter för dig inom förskola
Anknytningens roll - Insikter för dig inom förskola

Tid och plats

03 juni 2024 18:00 – 21:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Anknytningens roll - Insikter för dig inom förskola

Anknytningsteori är en grundsten för förståelsen av barns tidiga sociala utveckling och har direkt påverkan på beteende och formandet av relationer genom hela livet. John Bowlby lade grunden för teorin som initialt fokuserade på barns anknytning till sina mödrar, men som i dag även belyser vikten av starka och trygga relationer till andra vårdnadspersoner för barns emotionella välbefinnande.    

I förskolans värld spelar personalens förståelse och förmåga att stödja barns anknytningsbehov en avgörande roll. Kunskap ger oss vägledning i frågor som: Hur kan vi förstå varför individer ibland agerar oförståeligt? Hur kan vi tänka för att skapa förutsättningar för en sund och positiv anknytning till oss som pedagoger?    

Denna kurs syftar till att skapa en djupare förståelse för barns relationella mönster och hur vi kan förstå, reflektera över och agera så pedagogiskt som möjligt med hänsyn till dessa. Den ger oss också värdefull insikt och förståelse för sina egna och andra vuxnas beteendemönster.    

Det gynnar inte bara barnen utan även arbetsmiljön, och en framtid där trygga och sunda relationer kan blomstra både nu och i framtiden.

Innehåll 

· Bakgrund och fakta om anknytningsteorin

· Vad innebär ”en trygg bas”?

· De fyra anknytningsmönstren

· Att förstå sig själv, barnen och vårdnadshavare utifrån anknytningsteori

· Strategier för att främja en trygg anknytning 

Längd

3 h

Målgrupp

Personal inom förskola 

Undervisningsform

Digitalt via zoom.

Biljetter

  • Biljett

    595,00 kr
    Skatt: +148,75 kr Moms (25%)

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page