top of page

Att skapa engagerande och effektiva möten

Är du intresserad av att se medarbetare med större engagemang och motivation under möten? Strävar du efter att öka måluppfyllelsen och bli en mer syftesdriven organisation? Vill du frigöra upp till 30% av mötestiden på ett sätt som samtidigt inkluderar alla? Då är den här kursen helt rätt för dig.

 

Under denna föreläsning får du ta del av hur en effektiv, hållbar och inkluderande möteskultur kan skapas, väl förankrat i intressant vetenskap på området, förenat med konkreta verktyg och strategier. Det går att skapa en kultur där alla får känna lust, mening och delaktighet i varje möte samtidigt som man sparar tid.  

Möten är kulturbärare. Om vi inte lever vår värdegrund i våra möten, om vi inte uppnår önskat ledarskap och medarbetarskap i våra möten - när ska vi då göra det? 

 

Forskningen kommer allt längre inom detta område och allt fler krönikor och debattinlägg tar upp detta. Varför har då inte fler tagit tag i det? Trots att möteskultur är en sådan stor del av vår vardag är det väldigt få som är utbildade inom intern kommunikation på temat. 

Låt oss tillsammans ta dessa steg för att förvandla och förbättra din organisation, med små insatser skapar vi en stor effekt!


Innehåll

 

 • Betydelsen av möteskultur 

 • Forskning och studier kring möten 

 • Att bli en syftesdriven organisation 

 • Frigör tid och skapa mer motivation och engagemang 

 • Inkludering och delaktighet 

 • Praktiska strategier
   

Längd

3 timmar

 

Målgrupp

För dig som chef, ledare och medarbetare 
 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Att skapa engagerande och effektiva möten
  Att skapa engagerande och effektiva möten
  Tid ej fastställd
  Webbaserad kurs via Zoom
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page