top of page

Att arbeta som personal i förskolan kan innebära att man möter barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inklusive Autism och ADHD. Dessa diagnoser kan påverka barnets förmåga att fokusera, att tolka sinnesintryck och att förstå sociala koder. Det kan vara utmanande att hantera dessa funktionsnedsättningar på rätt sätt, särskilt om barnet har båda diagnoserna samtidigt.

För att kunna stödja dessa barn på bästa sätt är det avgörande att man som personal i förskolan har tillräcklig kunskap om diagnoserna och hur de kan påverka barnets vardag i förskolan. Denna kurs syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskap och verktyg för att kunna anpassa stöd, miljö och kommunikation på ett professionellt sätt.

Målet är en ökad förståelse för Autism och ADHD samt verktyg för att kunna stötta och anpassa förskolemiljön för att passa barn med dessa diagnoser på ett professionellt och effektivt sätt.


Innehåll

 • Autism och ADHD - översikt av diagnoserna

 • Att leva med båda diagnoserna samtidigt

 • Perception, central koherens och mentaliseringsförmåga hos barn med Autism och ADHD

 • Att stödja barnets koncentration och organisering

 • Att utveckla och främja social kompetens hos barn med Autism och ADHD

 • Individuell anpassning

 • Vikten av förutsägbarhet och struktur i barnets vardag

 • Kommunikation och anpassad pedagogik

 • Hjälpmedel för att stödja till lärande och utveckling

 • Miljöjusteringar och främjandet av en stödjande miljö


Längd

3 timmar
 

Målgrupp

Personal inom förskola.

 

Undervisningsform

Digitalt via zoom. 
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Autism & ADHD i förskolan
  Autism & ADHD i förskolan
  tis 05 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  05 sep. 2023 18:00 – 21:00
  05 sep. 2023 18:00 – 21:00
  Den här föreläsningen ger en fördjupad förståelse för barn som lever med både autsim och ADHD. Genom ökad kunskap, anpassad pedagogik och stödjande miljöer finns goda möjligheter att främja både lärande och väl fungerande samspel. Fullbokat (Extra datum 17 okt)
bottom of page